Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. Αιγιαλείας στις 8 - 3-2021 δια περιφοράς