ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ