«Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών Αρτοποιείου και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπ

«Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών,
ειδών Αρτοποιείου και ειδών Κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2021».

 

  1. espd-request-v2
  2. ΔΗΜΟΣ προϋπολογισμός
  3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΙΡΙΔΑ
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΠΔΔ
  5. ΜΕΛΕΤΗ 2021
  6. Ν Π Π Δ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2021
  7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΙΡΙΔΑ
  8. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Διευκρινήσεις για το συνοπτικό διαγωνισμό