Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου Αιγιαλείας δια περιφοράς - 16-04-21