Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας διά τηλεδιάσκεψης - 21 Απριλίου 2021- 18:30