Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αιγιαλείας (12/08/2015)