Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (11/09/2015)