Πρόσκληση για Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (10/09/2015)