Πρόσκληση για Έκτακτη – Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (16/09/2015)