Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (25/09/2015)