Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Αιγιαλείας », με κωδ. MIS 374553 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (06/10/2015)

Πατήστε εδώ

Συννημένο: