Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (05/10/2015)