Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (13/10/2015)