Αποφάσεις Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(07/10/2015)