ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του ΟΣΕ στην Δ.Κ Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας"