ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"Προμήθεια εξοπλισμού για το παλαιό σχολείο Τ. Κ Διγελιωτίκων Δ. Αιγιαλείας για την μετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και μορφωτικής δραστηριότητας"