Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(13/11/2015)