Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (6/11/2015)