ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :Εργασίες αναβάθμισης παλιού σχολείου Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων Δήμου Αιγιαλείας και προμήθεια εξοπλισμού για την μετατροπή του σε δημοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας