Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(18/11/2015)