ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Επισκευή - διαρρύθμιση υφισταμένου κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και μετατροπή του σε στέγη ιδρύματος Χατζηδάκη- Γκάτσου , στην Τοπική Κοινότητα Ακράτας.