Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(02/12/2015)