Γνωστοποίηση ονομαστικής κατάστασης πληρωμών των δικαιούχων παραγωγών στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας για το έτος 2012

Body: 

Σας γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έχει αποστείλει στην υπηρεσία μας την αναλυτική ονομαστική κατάσταση πληρωμών των δικαιούχων παραγωγών (κατόπιν ενστάσεων) στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας για το έτος 2012, η οποία έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αιγιαλείας.

Greek