Ηλεκτρονική απογραφή ζωικού κεφαλαίου στην κτηνιατρική βάση δεδομένων