Ανακοίνωση-Πρόσκληση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις δημοτικών αστυνομικών στο Δήμο Αιγιαλείας.