Αποφάσεις ΕΙΔΙΚΗΣ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(14/12/2015)