Σύναψη σύμβασης μίσθωσης για α) «Διενέργεια κοινωνικών ερευνών» και β) «Επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων» (30/12/2015)