Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(19/01/2016)