ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ''Προμήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των νοµικών του προσώπων και των Σχολ. Επιτρ. Α’θµιας και Β΄θµιας εκπαίδευσης για το 2016 & 2017''