Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(10/02/2016)