ΣEMINΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΗΓΩΝ)

Undefined
Body: 

   Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων (οδηγών και συνοδηγών) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Συννημένο: