Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου(17/02/2016)