Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(15/02/2016)