Αποφάσεις 'Εκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(15/02/2016)