Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε 'EKTAKTH-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση (20/06/2019 13:30)