Απόφαση 335 Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(19/06/2019)