Μια νέα ασθένεια που απειλεί την καλλιέργεια της ελιάς

Επιβλαβής Οργανισμός Καραντίνας Xyllela fastidiosa