ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Μέτρα πρόληψης για την Xyllela fastidiosa

Εξαιρετική προτεραιότητα η αντιμετώπιση των οργανισμών καραντίνας

Ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης εναντίον της ξυλέλλα