Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(17/03/2016)