ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:Προμήθεια Ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και των Ν.Π.Δ.Δ , ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α και Λ.Τ. έτους 2016