ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:θα διεξαχθεί διαγωνισμός με απευθείας ανάθεση, με προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους» του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2016