ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εμφιαλωτηρίων