ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων Περιόδου 2016-2017

Undefined
Body: 

   Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν να επιδοτηθούν από το Πρόγραμμα 'Αναδιάρθρωση και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων, θα πρέπει να προσέρχονται οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Μαΐου 2016

Συννημένο: