Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική Συνεδρίαση(25/06/2019 14:00)