Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Διαχειριστικής Επιτροπής Αιγιαλείας(26-06-2019 14:00)