Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(12/04/2016)