ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προμήθεια Ασφαλίστρων μεταφορικών μέσων.