ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προμήθεια Ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας.