ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Προμήθεια Σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιάλειας.