ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιάλειας.